Henkilötietolain (523/99) 10§ mukainen rekisteriseloste Businesslike Oy:n CV-tietokannalle

 1. Rekisterinpitäjä
  Businesslike Oy
  Mikonkatu 19 B 8
  00100 Helsinki
  E-mail: etunimi.sukunimi@businesslike.fi
 2. Rekisteriasioita hoitava henkilö tai yhteyshenkilö
  Marju Vuorensalmi
  Businesslike Oy
  marju.vuorensalmi@businesslike.fi
 3. Rekisterin nimi
  Businesslike Oy:n CV-tietokanta.
 4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
  CV-tietokannan tietoja käytetään Businesslike Oy:n sähköisessä rekrytoinnissa. Henkilöt voivat omalla suostumuksellaan antaa tietonsa Businesslike Oy:n CV-tietokantaan. (Henkilötietolain 8§.)
 5. Rekisterin tietosisältö
  Tallennettavat tiedot ilmenevät hakulomakkeesta. Rekisteriin tallentuu kaikki tiedot, jotka henkilö itse antaa itsestään. Hakemustietoja säilytetään kaksi (2) vuotta hakemuksen jättämisajankohdasta.
 6. Säännönmukaiset tietolähteet
  Ainoana tietolähteenä on käyttäjä itse.
 7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle
  CV-tietokanta toimii Internetissä, jota kautta tallennetut tiedot on rajoitettu Businesslike Oy:n sisäiseen käyttöön.
 8. Rekisterin suojauksen periaatteet
  CV-tietokannan käyttöoikeus on Businesslike Oy:n rekrytointiin osallistuvilla työntekijöillä.
  Palvelun tarjoaja (LAURA Rekrytointi Oy) vastaa rekisteriin tallennettavien tietojen teknisestä suojauksesta ja tietoturvasta.